Christelijk Gemengde Zangvereniging

Looft den Heer Notter

Het koor

Welkom op de website van Christelijk Gemengde Zangvereniging Looft den Heer uit Notter, één van de grootste koren uit de regio. De kracht van het koor schuilt in het feit dat leden vanuit verschillende kerkgenootschappen één en dezelfde boodschap uitdragen: Looft den Heer!

Op maandag 14 december hebben wij met enkele koorleden en musici een aantal liederen opgenomen als adventsconcert. Deze opname wordt op DV 18 december uitgezonden: een avond met samenzang van veel bekende kerstliederen. Sluit u bij ons aan om de lofzang gaande te houden? U kunt meekijken via onderstaande link:

Adventsconcert 18 december Looft den Heer

De uitzending begint om 19.30 uur.

Het concert is gratis te bekijken. Wel houden wij een online collecte voor de tegemoetkoming in de kosten. Wilt u hieraan bijdragen? Dat kan via deze link of scan de QR-code.

Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op.