Christelijk Gemengde Zangvereniging

Looft den Heer Notter

Geschiedenis

Christelijk Gemengde Zangvereniging Looft den Heer Notter werd opgericht op 23 mei 1945, in de buurtschap Notter (gem. Wierden). Bij de oprichting telde het koor ruim 80 leden.

Na de successen op diverse concoursen o.l.v. de heren: Exel, de Rooy en Steen, kwam in 1969 de heer Brink uit Almelo als dirigent bij het koor. Onder zijn leiding werd het 25 en 30 jarig jubileum gevierd met concerten waarvoor grote belangstelling bestond.

In 1984 werd de heer Brink opgevolgd door onze huidige dirigent Jan Quintus Zwart. Onder zijn leiding werd op 12 juni 2015 het 70 jarig jubileum gevierd met een concert in de dorpskerk in Wierden waarbij de cd werd uitgebracht “Hoe groot zijt Gij”  Al 37 jaar is Jan Quintus “onze” dirigent, hier zijn we erg dankbaar voor! Dit mag zeker “bijzonder” worden genoemd!

Met ruim 155 leden is het koor één van de grootste koren uit de regio.

Al meer dan 30 jaar onze
secretaresse!!
??????????????????????