Christelijk Gemengde Zangvereniging

Looft den Heer Notter

Opgenomen in de St. Joriskerk te Amersfoort
27 oktober 2001

Panfluit: Noortje van Middelkoop
Vleugel: Johan Bredewout
Orgel: André van Vliet