Christelijk Gemengde Zangvereniging

Looft den Heer Notter

Wij verlenen medewerking aan het concert van het Hardenbergs Christelijk Mannenkoor ten behoeve van Stichting Hulp Oost-Europa.